Sway requires JavaScript

This web browser is either blocking scripts or does not support JavaScript.

How to turn on JavaScriptGC - Instruccions per a traspàs de correus i/o documentació entre càrrecs