Sway requires JavaScript

This web browser is either blocking scripts or does not support JavaScript.

How to turn on JavaScriptВиртуална изложба на ученици от 8 а,в, 9в, 10а, 11в клас, СУ "Емилиян Станев", Велико Търново (рисунките са направени по време на дистанционното обучение)