Sway requires JavaScript

This web browser is either blocking scripts or does not support JavaScript.

How to turn on JavaScript2 kwietnia  obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu,  który został ustanowiony w roku 2007 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu podnoszenia świadomości społecznej i propagowania wiedzy na ten temat