Sway requires JavaScript

This web browser is either blocking scripts or does not support JavaScript.

How to turn on JavaScriptZelf | Les 1. Wie is er in het Wifi-tijdperk nog werkelijk met de wereld verbonden?