Sway requires JavaScript

This web browser is either blocking scripts or does not support JavaScript.

How to turn on JavaScript“Обикновено не житейските обстоятелства и нещата, които ни се случват, са причината да бъдем щастливи или нещастни, а начина, по който мислим за тях.