Sway requires JavaScript

This web browser is either blocking scripts or does not support JavaScript.

How to turn on JavaScriptINFORME DE RESULTATS DE L'ENQUESTA SOBRE L’ADOPCIÓ DE TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ A L’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE CATALUNYA 2017