Sway requires JavaScript

This web browser is either blocking scripts or does not support JavaScript.

How to turn on JavaScript”Det blev ingenting av det. Det leder ju ändå ingenvart.”