Sway requires JavaScript

This web browser is either blocking scripts or does not support JavaScript.

How to turn on JavaScriptćwiczenie projektowe nr 2 - PROJEKT ARANŻACJI WIELOFUNKCYJNEGO WNĘTRZA URBANISTYCZNEGO JAKO PRZYKŁADU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ/SPOŁECZNEJ O DOMINUJĄCEJ FUNKCJI PIESZEJ O FUNKCJI WSPOMAGAJĄCEJ FUNKCJĘ OTACZAJĄCYCH OBSZARÓW; semestr 1 rok 1, rok akademicki 2020/21; prowadzący grupy: prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, mgr inż. arch. Paweł Tor